Vážené kolegyne a kolegovia,

pripravili sme pre Vás internetovú DAtabázu VEkov Stavieb, kde môžete čerpať údaje o vekoch stavieb a súčasne môžete pridávať nové (Vaše) záznamy / údaje do tejto databázy. Údaje z databázy a možnosť pridávania nových záznamov je umožnená len registrovaným užívateľom.

Členovia Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov, ktorí sú znalcami v odbore Stavebníctvo v odvetví Odhad honoty nehnuteľností získavajú tento registrovaný prístup spolu so vznikom členstva v SKOHMaZ.

Databáza je prístupná na webovej adrese:

www.daves.sk