Vážené kolegyne a kolegovia, v súčasnosti je možné používať pre účely evidencie znaleckých úkonov Znalecký denník vedený v elektronickej forme.

Pokiaľ máte záujem, stiahnite si jednoduchý znalecký denník (vo formáte MS-Excel) pre Vaše použitie.