Pre znaleckú činnosť som poistený v súlade s § 9, ods. (3) zákona č. 382/2004 Z.z., pričom limit môjho postného plnenia za jednú poistnú udalosť je = 165 969,59 € (5 000 000,- Sk). Poistenie je zrealizované v poisťovni Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Pre činnosť autorizovaného stavebného inžiniera som poistený v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb., pričom dohodnutá poistná suma je = 175 000,- € (5 272 050,- Sk). Poistenie je zrealizované v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s. (v rámci generálnej poistnej zmluvy Slovenskej komory stavebných inžinierov).