Znaleckú činnosť vykonávam v odbore:

  • STAVEBNÍCTVO

v odvetviach:

  • Pozemné stavby
  • Statika stavieb
  • Poruchy stavieb
  • Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)

Pokiaľ potrebujete (hľadáte) znalca z iného odboru alebo odvetvia, odporúčam Vás na centrálny elektronický zoznam znalcov, ktorý vedie a spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojej vebovej stránke: www.justice.gov.sk. Definície obsahu jednotlivých odvetví sú v Inštrukcii 12/2005 MS SR č. 19292/2004-53 o kontrole a riedení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole.