Honorár (znalečné) za znalecké úkony je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR – vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pri stanovení tarifnej odmeny za čiastkový úhon „ohodnotenia nehnuteľnosti“ je aplikovaná tzv. podielová odmena.

Aktuálne znenie vyhlášky MS SR číslo 491/2004 Z.z. nájdete na nasledovných adresách: