Podklady potrebné pre spracovanie znaleckých posudkov (znaleckých úkonov) pre odvetvia Pozemné stavby, Statika stavieb a Poruchy stavieb je potrebné vždy individuálne konzultovať (ozvite sa).

Vo všeobecnosti ale vždy treba pripraviť:

  • Vlastnícke doklady – napr. list vlastníctva (akýkoľvek aktuálny)
  • Projektovú dokumentáciu týkajúcu sa plánovaného posudzovania
  • Iné doklady – napr. stavebné denníky, certifikáty o zabudovaných stavebných materiáloch a výrobkoch, katalógové listy zabudovaných materiálov, …