Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk)
  3. Doklad o veku domu – kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia
  4. Projektovú dokumentáciu stavby

Pokiaľ niektoré z dokladov neexistujú a nie je možné ich zaobstarať je potrebné prekonzultovať ďalší postup (ozvite sa).