Ilavský MiloslavZnalec v odbore Stavebníctvo
Autorizovaný stavebný inžinier

-*-

Logo SKSILogo SZ

-*-

 Adresa: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
 E-mail: ilavsky.miloslav@stonline.sk
 Mobil.tel.: +421 905 618 584